Stam Bouw is bedreven in talloze vormen van renovatie. Huizen, bedrijfspanden en dergelijke worden weer bruikbaar gemaakt conform de geldende criteria. Bij renovatie van oude of monumentale panden wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de hedendaagse bouwkundige eisen en het comfort waaraan het pand moet voldoen.

Bij grootschalige verbouwingen komt natuurlijk meer kijken. Verschillende aspecten van de bouw komen samen, waarbij meerdere bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van een compleet huis. Natuurlijk wil Stam Bouw de conditie van uw woning of pand in optimale staat houden. Vroegtijdig detecteren en repareren van eventuele schade is dan ook een voornaam aandachtspunt! Hiermee worden kostbare en verregaande herstelwerkzaamheden voorkomen. Wij maken een inventarisatie van het gebouw, regelen een plan van aanpak én informeren U met betrekking tot de financiële mogelijkheden.

Bent U in het bezit van een bestaande woning of gaat U er een kopen waaraan er gerenoveerd moet worden? Stam Bouw verzorgt de gehele renovatie. Natuurlijk is er de mogelijkheid om een deel in eigen beheer te doen.

DSC03182