Wanneer Stam Bouw werkt als hoofdaannemer, wordt er nauw samengewerkt met gespecialiseerde onderaannemers op het gebied van onder meer betonwerk, staalconstructie en wandbeplating. Het komt voor dat er vele partijen bij een utiliteitsbouwproject betrokken zijn, waardoor wij groot belang hechten aan een zorgvuldige coördinatie van de werkzaamheden.

Stam Bouw denkt graag met U mee, en organiseert daarom met regelmaat bouwvergaderingen met de bij uw project betrokken partijen. Via dit transparante concept is het goedkoper bouwen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Bedrijfsgebouw Molenwerf